http://www.nedstatbasic.net/apply?ref=1&accountname=Lib+Aria Lib Aria

donderdag, april 26, 2007

Crash der Titanen

Crash der zogezegde titanen.

Twee Belgische commerciële zenders zonden gisteren een gezamenlijke duo-uitzending dat tegelijk in Vlaanderen en in Wallonië werd uitgezonden, “De Clash der Titanen” uit.

Ik was een goed luisterende en zeer oplettende toehoorder en beoordeel die onderlinge confrontatie van beide Ministers-presidenten als de “De Crash der Titanen”.

Daarbovenop hebben ze zichzelf, alle twee hoor, als eventuele toekomstige Premier van dit land ONMOGELIJK gemaakt.
Geen een van de twee is erin geslaagd over te komen als een STAATSMAN die door beide gemeenschappen in dit land zal geaccepteerd worden. Want beiden hebben dingen gezegd die onherstelbaar zijn en die getuigen van minachting en onverdraagzaamheid ten opzichte van de andere gemeenschap dan die ze momenteel, als Deelregeringsleider vertegenwoordigen.

Di Rupo past niet als Federaal Premier als hij Vlaanderen de kans niet wil ontnemen die het zichzelf gunt. Leterme is een verstoken separatist, en met die eigenschappen, als je eerlijk met jezelf bent tenminste, moet je het deel dat je wilt afstoten niet willen leiden wil je consequent zijn met je eigen ik of met je idealen.

Met andere woorden, in die confrontatie stonden die twee heren als water en vuur tegenover elkaar.

Ze veroorloofden zich spottend te gedragen als ze beiden over de Huidige Premier spraken. Als je hun smoelen zag kon je daarvan aflezen dat er al lang een VOORAKKOORD is waar de huidige Premier niet in voorkomt of hooguit een bijrol krijgt omdat het, in dat geval, niet anders kan.

Enfin, we zullen zien wat de toekomst brengt, maar met die SCHIJN-HEILIGE Tjevensmoel van Leterme, die niet eens DURFDE zeggen of hij nu al dan niet als lijsttrekker zal fungeren bij de verkiezingen van 10 juni aanstaande, zie ik de OUDE CVP van de klootjes kalotters en Djekeskloters
(geloofsverkrachters) weer zo voor me. Walgelijk is het dat achterbakse gedoe met die Leterme. Onvolwassen zelfs, kinderachtig, geen toekomst biedend en zeker geen vertrouwen schenkend aan zij, wij dus, die hunkeren naar orde en regelmaat.

Dat Leterme maar blijft waar hij is, en op zijn stevige staf coalitiepartners blijft rekenen om zijn PLAATSELIJKE beleid in Vlaanderen, onder de beschermende vleugels van bekwame ministers van andere partijen te vervolledigen. Dit LAND is niet gediend met Djesekeskloters (god, eender welke, misbruikende individuen) en andere Tjeven.En dan De Verkiezingslijsten.

Zoals steeds, en dat binnen de rangen van ALLE partijen mag ik ook nu weer concluderen dat enkelingen de rest van de zwerm partijgekken gebruikt, ja zelfs zal misbruiken om aan de macht te komen of er te blijven.

Geen een verkozen Parlementair van het kleine kaliber heeft immers iets te zeggen, heeft iets in te brengen in dat wat het beleid zou moeten zijn dat ons dient.
De grote frikadellen, in iedere partij een, twee, drie of vier mensen dus, beslissen immers toch wat alle andere vertegenwoordigers des volks mogen doen tijdens hun mandaat. In partijraden, partijbesturen, in fractievergaderingen en op andere lagere vergaderniveaus, worden de marionetten gestuurd en krijgen ze voorgeschoteld wat ze mogen zeggen, als ze al eens hun bek mogen openen, of wat ze gaan doen als…. Of hoe er gestemd zal worden.

De hoeder van de kudde, de opperkoe, de opperstier, de stamvader, bepaald immers hoe de KUIKENS moeten knikken alsof het naapende ezeltjes zijn.

Democratie noemt men dat.

Staatsdemocratie - mond dicht gesnoerde medezeggenschap - vind ik het.
Gun me de vrijheid, geef me rechten al moet ik die rechten consumeren tussen een resem van in overleg bekomen afspraken, maar gun ze me medemenselijk en maak van mij geen genummerd dier dat overal natrekbaar is, dat te volgen is, ook in zijn doen en laten, en dat, indien er ingegrepen wordt, niet behandeld wordt als een – voor het concentratiekamp genummerde te vergassen op zijn laatste zuchten door eigen longen ingezogen lucht moet teren voordat hij, vrij en onbekommerd, mag sterven zonder daartoe gedwongen te worden omdat zijn NUMMER de vervaldag bereikt heeft.

Politici, als het geen échte Staatsmannen of vrouwen zijn, vertegenwoordigen niet het volk. Politici BEKNOTTEN het volk in hun doen en laten en DAAR moeten we iets aan veranderen.

Verder willen we met zen allen met rust gelaten worden en willen we géén politieke spelletjes zien waarvan wij de bedoelingen al lang kennen, maar er het nut niet van inzien.

donderdag, maart 22, 2007

Column...

Goh ja, zomaar, ergens in een kwalitatief hoogstaande en erkende weblog, een gastcolumn krijgen is wel degelijk deugddoend.

Zich erbij horend voelen is voor een man die zijn actieve periode noodgedwongen achter zich moest laten en die zich, omdat hij nog boordevol goesting zit, zich daar niet wil bij neerleggen, een feest. Zo ook toen ik mijn teksten, die hier te lezen zijn, elders, op een meer gerenommeerde site aantrof.

Ik voel me weer een beetje bij "het team" horend, de kuddegeest in mij vist, gespijsd door vriendschaps-aas, verse ideerijke visjes op, al was vissen nooit mijn specialiteit, schrijven ook niet trouwens.

Het geheel en daar een onderdeel van mogen zijn, wel dat voelt goed aan, al zijn de anderen die de hoofdschotel in teksten gieten van het schrijvers-banket dat die gast-weblog aanbiedt, stuk voor stuk woordkunstenaars en ben ik maar een tekstuitbraker van het laagste kaliber.

Ideologisch gezien, mocht men ons, de columnschrijvers, als ik mezelf daarbij mag rekenen, met elkaar vergelijken, zou ik vast wel hét buitenbeentje zijn. Maar juist dat maakt het geheel zo interessant, het veelvoud aan ideeën, de basis waarop die ideeën dan weer gestoeld zijn, het inzicht dat men krijgt als men meerdere signalen hoort en ze tot zich door wil laten dringen, maken van een kleurrijke weblog een omvangrijk lees-banket voor hongerige graag-meer-weters zoals ook ik er eentje ben.

In de hoop dat zij die me een plekje gunnen in deze wijde wereld, dat zij die mijn woorden laten echoën daar waar de klank van mijn woorden en zinnen niet zinken in een bodemloze moerassige holte waar niets nog levend uit weerklinkt, dat zij beseffen dat de kansen die zij me bieden warm en goed aanvoelen en me deugd doen.

Feiten, al brachten tekstgoochelaars ze onder woorden, zijn van geen belang als "de mens" die zinnen voor zichzelf niet kan ordenen en er zijn gedachtearmoede niet kan mee doen wegsmelten zoals sneeuw smelt voor de zon. Daarom loof ik die schitterende schrijvers allemaal, al ben ik het niet altijd eens met het gedachtegoed dat zij bewoorden of verwoorden. Niets belet hen echter zich blijvend in te spannen om ook mij van hun gelijk te overtuigen, maar... ook dit kan wederzijds zijn.

dinsdag, februari 13, 2007

Vijftien jaar al...

Vijftien jaar zijn er al voorbij na de vergadering tussen twaalf leden die toen de EEG, nu De Europese Unie, vormden en die door Het Verdrag van Maastricht te ondertekenen onze huidige EURO- munt vorm gaven.

Vijftien jaar is er reeds voorbij na het vastleggen van een gemeenschappelijke munt zonder ook maar enig andere economische orde af te spreken en dat in aanneembare wetteksten te gieten.

Vijftien jaar reeds, en dat destijds onder de gretige leiding van prestatiegerichte Hollanders die zichzelf wilden vereeuwigen in een gedenkwaardig feit, maar nu een van de meest prominente dwarsliggers zijn in de verdere uitbouw van Europa als politieke en staatsrechtelijke structuur.

Vijftien jaar al, dankzij de op sensatie én erkenning beluste Hollanders die TOEN wilden scoren, zitten we nu vastgeketend aan een Europa dat maar deels kan uitvoeren wat het normaliter in zijn geheel zou moeten kunnen realiseren, namelijk een échte Unie zijn die politiek, economisch en militair de evenknie zou kunnen of moeten zijn van andere Wereldmachten zoals daar zijn: Amerika, Rusland, China én Japan.

Nu, terwijl wij Europeanen noch vlees noch vis zijn, en we dus als een kieken zonder kop ronddolen op de WERELDMARKTEN, nu schreeuwt iedereen om oplossingen, maar die komen er niet, want de Hollanders zijn er nog (niet uit).

Een verenigd sociaal Europa is verder af dan ooit, onderlinge concurrentie, als die nog van enig belang zou kunnen zijn omdat Azië en andere ontwikkelingslanden ons de benen onder ons lijf uit snijden door hun concurrentiekracht die ze winnen omdat ze géén sociale, of bijna géén sociale zekerheden bieden aan hun werknemers, nu huilt men hier in West-Europa met de pet op.

Europa, lieve landgenoten, en zeker als we de Vlaamse of Duitsgezinde separatisten hun gang laten gaan, is gedoemd om straatarm te worden. Ik neig dan ook om nogmaals mijn oneliner te herhalen: de zwarten worden wit, en de witten worden zwart, dit in de vorm van: negers worden blank, blanken worden neger. Wij worden arm, zij rijk, het weze hen gegund, hoewel ik van oordeel ben dat we er beter alles zouden aan doen om allemaal een minimum aan rijkdom te mogen hebben of te verwerven, want arm zijn, zeker als het anders kan, is niemand gegund.

donderdag, februari 08, 2007

De opwarming van de aarde een waarneembaar feit...

De opwarming van de aarde is een waarneembaar feit.

Zie hier hét bewijs:

Photobucket - Video and Image Hosting

vrijdag, januari 26, 2007

Das Nationaal-Socialismus bloeit weer in Oostende...

In Oostende, of wat had u gedacht, (brand-)merkt men mensen met een andere mening dan de opgelegde, met een badge, waarmee ze door iedereen herkend worden als een "andere".


Rokers krijgen in Oostende een badge opgespeld, badge waarmee ze zichzelf, onder dwang van hun meerdere, leider, baas,... in een verwerpelijke maatschappelijke klasse indelen, want dát is de bedoeling van die badge.

Roken, daar wil men ons dictatoriaal van overtuigen, is schadelijk is voor onze gezondheid. Maar dat overtuigen hoeft niet meer,we weten het immers al lang. Toch kan ik voor antirookcampagnes, en dit omdat het stilaan evident is als ze menswaardig gevoerd worden, begrip opbrengen.

Ik vind dat we, met de wijsheid die we dagelijks MOGEN opdoen, nu zelf maar eens moeten beslissen om gezonder te gaan leven.

Gezonder leven, maar dan niet enkel door minder of niet meer te roken, maar ook op alle andere fronten.

Drinken, alcoholgebruik, te vet eten, voorverpakt eten, niet dagvers eten, alles kan onze gezondheid schaden. Dus, als roken slecht is, moet de wetgever even consequent de burger aanmanen ook aandacht te hebben voor andere ongezonde dingen die het volk in zich opneemt.

Vis eten werd en wordt vaak aangeraden, maar ook aan de kwaliteit van vis twijfel ik nu ik weet hoeveel afval er in zee gedumpt wordt. Over vlees behandeld met hormonen en vetgemest met allerhande preparaten hebben we al langer een uitgesproken mening, al verhinderd ons dat niet, bij de meesten onder ons toch, om dagelijks veel opgefokt vlees te consumeren.

Enfin, ik ga mijn AANVAL op die rokersbagde initiatiefnemende Nationaal-Socialistischgetinte Oostendse leider (in dit geval een dame) die, naar het voorbeeld van Adolf Hitler (dictatorachtig dus), de mensen die leven in HAAR gemeenschap, maar niet overtuigd zijn van het grote gelijk in HAAR mening, wil TEKENEN met een badge zoals Hitler dat deed met de Joden toen zij, getekend, met hun Jodenster door het leven moesten in die wandadige oorlogsperiode van hem (der Fuhrer).

Hitler was, als we dat nu realistisch mogen beoordelen toch, een oorlogscrimineel van het allergrootste kaliber en dit vooral omdat hij mensen wilde tekenen en er ook niet voor terugdeinsde ze te liquideren of ze UIT de maatschappij te verwijderen of ze toch uit deze maatschappij wilde bannen.

In Oostende is men goed op weg om de titel: goed geleerde én overgenomen oorlogslessen van een achterlijke gek te opwaarderen door ze weer IN te maken.

Mensen TEKENEN met symbolen die AANDUIDEN dat bepaalde mensen ánders zijn, dan de aan allen opgelegd leer en levensverplichtingen, maar waarvan er maar een deel volgzaam blijkt te zijn, en het niet volgzame deel door het wel volgzame deel herkend moet worden als ANDERS, is volgens mij ongrondwettelijk en verboden in een geciviliseerde staat als de onze.

Als ROKERS weldra met een Jodenster of met een ander algemeen door onze maatschappij gekend symbool moeten herkend worden, en als dit wettelijk is, wel dan eis ik ook een symbool voor de alcoholgebruikers, want dat zijn pas echt gevaarlijke lui.

Zat zijnde maken die mensen, bijvoorbeeld in het verkeer, of in een bui van woede en ongecontroleerd gedrag, meer slachtoffers dan de rokers bij zichzelf of passieve rokers aandoen. Dan moeten die zatlappen ook maar een BADGE dragen.

Zo vind ik DAN ook dat dokters die in het uitoefenen hun beroep, een abnormaal sterftecijfer (procentueel) binnen hun patiëntenkring bereiken, ook een badge moeten dragen, zodat wij met z'n allen weten of onze gezondheid, in hun handen, in goede handen is.

Politici die nutteloos zijn, en die zijn er vast wel, dienen dan eveneens een badge te dragen waaraan wij met z'n allen kunnen zien hoe nutteloos hij of zij wel is voor onze maatschappij.

We kunnen, mocht onze maatschappij dusdanig evolueren, uiteraard IEDEREEN TEKENEN voor het leven.

Als de TEKENS te zwaar beginnen wegen kunnen we dan, de executiebadge introduceren. Badge die recht geeft om te liquideren, net zoals euthanasie mag als er maar een wettelijk en erkend document, door anderen getekend, aan het kadaver hangt. Badge waarmee we aangeven dan, dat, indien we er in slagen "de parasiet" uit te schakelen en met zijn afgenomen badge in de hand, net zoals Indianen destijds met de scalp van hun tegenstander bengelend aan hun broeksriem, we ons als jager bij een premiejachtdienst kunnen aanmelden voor de beloning die "op de hoofd" van de nagejaagde stond, op te vorderen.

Ik weet het ... de voorgaande zin lijkt gruwelijk, maar hoe kan ik anders die badgen-affaire aanklagen zodat iedereen aanvoelt wat ik ermee bedoel.

maandag, januari 15, 2007

Naar het Internationaal Gerechtshof van Den Haag met die oproerkraaiers...

Daar gaan we weer!

Zeven verschillende regeringen telt dit kleine landje. Niet dat ze zichzelf bekwaam achten té regeren, wél omdat ze zich op die wijze weten te verzekeren van een duur zitje in een van die regeringen of in een van de daarbij horende Parlementen of assemblees.

Vlaanderen is een van de rijkste regio’s ter wereld, dus klagen hoeft men hier niet te doen. Vlaanderen heeft zich, sinds ze een gewestregering heeft, mogen ontwikkelen naar eigen vermogen en dat deden ze goed.

Wallonië, vooral de Waalse leiders, zijn steeds een doorn geweest in het oog van de fanatieke Flamingant. Niets gunt de fanatiekeling de andere burger.

Je kan het stilaan beginnen te vergelijken met het gedrag van het Vlaams Belang ten opzichte van Vreemdelingen. Het Vlaams Belang zijn extreem fanatieke Flaminganten die in ieder burger die anders denkt dan dat wat zij denken een staatsgevaar zien. Met nog wat lef, en mits wat minder tegenstand van de échte democraten of humane medeburgers, zou het Vlaams Belang er niet voor terugdeinzen om mensen te deporteren.

Deporteren, dat woord kennen we uit onze Vaderlandse geschiedenis. Joden en andere niet in het Germaanse übermensch-gedachtegoed passende mensen werden als te liquideren gerangschikt.

Niet enkel het Vlaams Belang draagt die ideologie met zich mee, ook de naoorlogse restanten van de Duitsgezinde Vlamingen, collaborateurs werden ze toen genoemd, die zich politiek verenigden in de Vlaams Nationalen, later de Volksunie (VU), zijn al even aangebrand.

Nu de VU zich, en dat niet zonder succes, heeft opgedeeld en zich aan het reproduceren is door te infiltreren in andere “democratische” partijen, we denken hier aan Spirit die zich nestelde bij de Vlaamse Socialisten, aan het NVA dat een sadomasochistische latrelatie heeft met de CD&V, dat vroeger CVP heette en toen al de wettelijke stort was voor alles wat naoorlogs zwart bekend stond, en de VLD die vroeger de PVV heette, maar die na het mixen met andere Vlaamse overlopers dus de VLD werd, is Vlaanderen één pot (zwart) nat geworden.

Vroeger in hun beste periode, haalde de VU, toen ze nog als partij bestonden en mekaar niet, figuurlijk wel te verstaan, politiek uit aan het moorden waren, ZEVEN zetels in de Kamer. Nooit waren ze groter dan dat.

Nu ze niet meer bestaan, en ze zichzelf hebben uitgehuwelijkt aan tal van andere ideologische organisaties, zie uitleg hierboven, beschikken ze plots over een tienvoud van toen aan MINISTERS in allerhande regeringen van dit landje.

Di Rupo, een uit Italië ingevoerde homofiel, zetelend als Premier in de Waalse regering én tegelijk opperhoofd zijnde van de Waalse Socialisten, heeft zowat tien a vijftien jaar geleden samen met de Groenen, … maar die wisten niet beter en zijn ook nu nog oerdom op politiek vlak, het is hen dus vergeven …, die blunder, het cordon sanitaire opgericht tegen één van de Vlaamse partijen. Het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok, werd als NIET democratisch bestempeld.
De ongeveer 20% Vlamingen, die er uit politiek ongenoegen voor stemden, maar die helemaal niet weten waar ze juist voor gestemd hebben, worden dus buitenspel gezet.

20% Vlamingen zijn dus volgens Di Rupo niét Belg-gerechtigd. De andere 80% Vlamingen zijn in principe electoraal nog sterk genoeg om, toch aan Vlaamse zijde, na de verkiezingen, indien ze zichzelf bij de verkiezingen niet té hard aanvallen, in staat het land te leiden.
Want de grootste partij, kwestie tijdens de verkiezingen behaalde zetels, mag de Premier leveren.

De VLD van Verhofstadt heeft het steeds moeilijk gehad met de eisen van Di Rupo.

Di Rupo is behalve seksueel een buitenbeentje ook politiek nog een sadomasochist, hij komt klaar, krijgt er een orgasme van, als hij de Vlamingen op de stang kan jagen.

Nu weer is hij, en dat terwijl zijn PS een en al puinhoop is na menig wat schandalen en fraudegevallen, Vlaanderen onregeerbaar aan het maken door er “de opstand” van Vlamingen onder mekaar te promoten.

Hij weet dat Leterme, de kattenkop met erg Vlaamsgezinde ideeën en dus, in principe géén goed staatshoofd voor heel België, ambities heeft om Premier van dit land te worden.

Hij weet dat Verhofstadt, staatsman zijnde, een derde vol mandaat als Premier wil zetelen om zijn vernieuwend project, meer inspraak voor de burger, volledig af te maken.

Twee grote leiders dus, die hij, Di Rupo dus, tegen mekaar uitspeelt, om nadat ze mekaar verpletterd hebben, en dat zegt hij zelf, Premier te worden van dit land.

Wij Vlamingen, we zijn toch met zo’n 70% van de totale bevolking, zullen dan moeten luisteren naar de leider van de aller corruptste politieke formatie in Europa, namelijk “de (Waalse) Socialisten”.

Ik hoop dat alle leiders die, nu er weer verkiezingen naderen, en die ter gelegenheid van deze verkiezingen willen spelen met de burger en zijn cultureel engagement. Of die kandidaat leiders, die macht willen putten door met de gevoelens én de afkomst de burgers te kwikkelen, dat die leiders als opstandelingen onrustverstoorder worden aanschouwt. Dat ze, net als die andere oproerkraaiers voor het Internationaal Gerechtshof van Den Haag als crimineel worden veroordeeld om hun aansporingen tot volksopstand binnen een verdraagzaam volk. Een Volk dat al lang tevreden is met hoe de burgers zich onderling mogen gedragen en dus geen inmenging meer duld van eender welke, naar tijdelijke sensationele slogans zoekende, politieker meer lusten

Politici die de onderlinge vrede verstoren zijn criminelen, ze dienen tenminste psychologisch of psychiatrisch verzorgd te worden en als ze toerekeningsvatbaar zijn, dienen ze naar het grote voorbeeld van Sadam, tenminste als portret, gehangen te worden in de galerij der groten die we snel willen vergeten.

zaterdag, januari 13, 2007

Bild von unsere mädchen..

Vloamsch Snorrelied

Vloamsch Snorrelied

Ot 't vrouwtje zegt da'j snor tevele stekt
Dat'n slordieg is en dat'n up niet'n trekt
Toen wilt dat meschiens verzekers zegn
Daj d'er meer je leen achter moe legn
Ne snor da vraagt e masse oenderhoed

En wit je gie nie goed hoe dat da moet
De Vloamsche snorrenclub bestoat
Me wiln je g'rust oendersteun'n met road en doad
Miene moestas
Dat is mien kiend
Ik zien d'er preus up en 'k verzorg'n em goed
't is deur dien snor
Daj mien ier viend
oj ier wilt lid zien moej wat oar en up joen snoet
't is mien eigen zotte keuze
Die moestas oender mien neuze
En ik droain d'er geren tuutjes an
Mien moestas dat is mien moat
Ik zorg'n dat'n oltiet proper stoat
En ik neem'n d'er nooit gin ofscheid van
Nateurlijk emme ook e reglement
Nateurlijk is't belangriek daj da kent
Mo 't voornaamste damme joen gon vraagn
Dat is geweune wuffer snor daj gie wilt draagn
Ne chinees, ne vrije stijl met vele spil
N'een hongaarschen, of geweune naturel
't is uus ol geliek, oj d'er mo helegans voorn goat
Meschien kan't vrouwtje zegn woar daj gie best mee stoat

Gecomponeerd en gezongen door 't Vloamsch gemingt Vintekoor